05.05.2020 – Vi trenger folk til hagen oppstart sommer/høst 2020